Cine suntem?

FUNDAȚIA COMUNITARĂ DÂMBOVIȚA

Cine suntem?

Misiunea

Fundația Comunitară Dâmbovița contribuie la îmbunătăţirea calității vieţii în județul Dâmbovița prin cunoașterea comunității și prin mobilizarea şi distribuirea de resurse pentru iniţiative de dezvoltare locală.

Viziunea

Ne propunem să devenim un pilon de dezvoltare al comunității dâmbovițene și un promotor al schimbărilor pozitive care aduc impact real în viața fiecărui dâmbovițean.

FUNDAȚIA COMUNITARĂ DÂMBOVIȚA

Valori și principii

Inițiativă

Deschidem drumuri noi în implicare civică, prin asigurarea unui cadru logistic în care toate organizațiile locale pot să acționeze pentru schimbare.

Implicare civică

Implicăm oameni și organizații care pot construi împreună o comunitate unită și implicată.

Colaborare creativă

Aducem la un loc organizații și oameni care își pun ideile împreună într-un cadru organizat pentru atingerea unor obiective de dezvoltare comunitară.

Responsabilitate socială

Implicăm membrii comunității prin resursele pe care fiecare le poate aduce și împreună construim o comunitate unită și prosperă.

Filantropie

Cultivăm recunoștința și dăruim permanent din resursele atât de diverse pe care le dețin oamenii sau firmele/organizațiile/instituțiile.