CINE SUNTEM ?

 

Fundațiile comunitare se nasc din generozitatea și din dorința locuitorilor unui județ de a aduce schimbare în comunitățile în care trăiesc. Prin activitățile și proiectele pe care le sprijină fundațiile susțin inițiativele și demersurile locale, precum și pe acei oameni care își imaginează un viitor mai bun pentru comunitățile lor. Fundațiile comunitare înțeleg cel mai bine nevoile și oportunitățile locale, iar scopul lor e să creeze poduri de acces între donatori, cauze, nevoi și soluții.

Povestea fundațiilor locale a început acum zece ani, cu deschiderea primelor fundații în Transilvania. În prezent, 46% din populația României are acces la serviciile uneia dintre cele 16 fundații.

Fundația Comunitară Dâmbovița a fost creată în 2015 și de atunci a acordat burse de excelență elevilor dâmbovițeni, a finanțat proiecte precum camera senzorială pentru copii cu sindromul Down, a donat maternitatea locală cu un bilirubinometru menit să testeze rapid prezența icterului la nou născuți și a creat o adevărată comunitate tehnologică la Moreni.lasuna other namens.

FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a E�i propune sA? aducA? A�mpreunA? oamenii buni carE�miE�cA? lucrurile E�i lucrurilE�care meritA? miE�cate, sprE�beneficiul A�ntregii comunitA?E�i, pentru transformarea TA?rgoviE�tei A�ntr-un oraE� A�n carE�sA? fim mA?ndri cA? locuim.

FundaE�iilE�ComunitarE�sunt organizaE�ii care mobilizeazA? fonduri din donaE�ii de la persoanele fizice E�i companiile dintr-o anumitA? ariE�geograficA? E�i care distribuie fondurile atrase cA?tre cauze din aceeaE�i regiune, pentru dezvoltarea acesteia. Ele stimuleazA? motivaE�ia, cooperarea E�i participarea localA?.
Misiunea FundaE�iei Comunitare DA?mboviE�a estE�dE�a A�ncuraja E�i rA?splA?ti spiritul filantropic din regiune asigurA?nd creE�terea calitA?E�ii vieE�ii pentru toE�i membrii comunitA?E�ii.
FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a doreE�te E�A? devinA? un punct de reper pentru acei membri ai comunitA?E�ii conE�tienE�i E�i responsabili din punct de vedere social, care se simt parte integrantA? din procesul de schimbare al acesteia.
Prin administrarea profesionistA? E�i transparentA? a fondurilor aducem atA?t bucuria actului de a dona, veghind la A�ndeplinirea obiectivelor donatorilor cA?t E�i satisfacE�ia lucrului bine fA?cut, prin implicarea annotated bibliography example activA? a membrilor comunitA?E�ii A�n proiectele finanE�ate. Sprijinim implementarea de soluE�ii de duratA?, care conduc la rezolvarea problemelor din comunitate sau contribuie A�n timp la diminuarea acestora.
La acest moment, sprijinul financiar adresat iniE�iativelor din comunitate este oferit prin intermediul urmatoarelor mecanisme: Fondul de Burse, Youth Bank E�i Swimathon.

FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a face parte din programul naE�ional de FundaE�ii Comunitare iniE�iat de AsociaE�ia pentru RelaE�ii Comunitare, cu sprijinul financiar al Charles Stewart Mott Foundation, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe E�i Romanian-American Foundation.