SWIMATHON

SWIMATHON 2018

Anul acesta la Swimathon TA?rgoviE�te 2018 putem susE�ine: cialis brand name pills to buy.

O E�coalA? de varA? la CA?ndeE�ti – Proiectul se adreseazA? copiilor de la fiecare clasA?A� ( pregA?titoare – clasa a VII-a) care au rA?mA?neri A�n urmA? la A�nvA?E�A?turA? E�i care au nevoie E�i pe timpul verii de o perioadA? antrenantA? de E�coalA? ,,altfela�?.

A�PlecA?m de la ideea cA? fiecare elev este important, fiecare A�nvaE�A? A�n ritmul lui, clasele sunt eterogene, iar noi dorim sA? creE�tem potenE�ialul fiecA?ruia, ne dorim copii A�ncrezA?tori A�n forE�ele lor E�i dornici sA? A�nveE�e. Acestei nevoi i-a rA?spuns alta, aceea de a utiliza potenE�ialul uriaE� pe care A�l are comunitatea prin tinerii studenE�i sau absolvenE�i din CA?ndeE�ti, foE�ti elevi ai E�colii noastre. AceE�tia cunosc foarte bine problemele dintr-o actualA? salA? de clasA? romA?neascA?: eterogenitate, numA?r mic de profesori la clasA?, curriculum A�ncA?rcat…E�i au decis sA? se implice.

Cum? Devenind profesori ,,altfela�? la E?coala de vara de la CA?ndeE�ti. Scopul proiectului este de a creE�te potenE�ialul fiecA?rui copil rA?mas A�n urmA? la A�nvA?E�A?turA?, prin activitA?E�i educative A�n cadrul E?colii de vara – CA?ndeE�ti 2018

Fondul E?tiinE�escu a�� E?tiinE�escu este un program de finanE�are pentru proiecte educaE�ionale care A�ncurajeazA? pasiunea pentru E�tiinE�e E�i tehnologie a copiilor AYi tinerilor A�ntre 6 AYi 19 ani implementat A�n DA?mboviE�a de FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a (FCDB), alA?turi de Romanian – American Foundation AYi partenerii locali precum Universitatea Valahia TA?rgoviE�te, Inspectoratul E?colar JudeE�ean DA?mboviE�a.

Prin acest program FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a oferA? granturi (finanE�A?ri nerambursabile) pentru proiecte educaE�ionale care stimuleazA? pasiunea pentru E�tiinE�e A�n rA?ndul copiilor AYi tinerilor. Sunt A�ncurajate proiectele creative, inovative care ca temA? centralA? implicarea activA? a elevilor A�n educaA?ia STEM (E�tiinE�A?, tehnologie, inginerie E�i matematicA?).

Proiectele pot ajuta elevii sA? descopere miracolele naturii, sA? arunce o privire A�n viitor, sA? A�nE�eleagA? ce au A�nsemnat descoperirile E�tiinE�ifice pentru omenire E�i ce pot sA? ne aducA? tehnologiile moderne, sA? A�nveE�e cu pasiune E�tiinE�ele exacte, dezvoltA?ndu-AYi abilitA?A?ile necesare generaA?iei de inovatori ai secolului XXI. un program educaE�ional, complementar E�colii, care promoveazA? disciplinele STEM (E?tiinE�A?, Tehnologie, Inginerie, MatematicA?) prin susE�inerea de proiecte inovative, cu impact A�n comunitate (experimente practice, lecE�ii A�n naturA?, proiecte de roboticA?, lecE�ii interactive)

Programul Burse de excelenE�A? – reprezintA? modalitatea prin careA�FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�aA�transmite un mesaj A�n comunitate: este nevoie de excelenE�A? A�n tot ceea ce facem, iar performanta elevilor trebuie stimulatA?. Cu ajutorul comunitA?E�ii dA?mboviE�ene, bursele merg spre tinerii cu rezultate foarte bune la E�tiinE�e exacte, E�tiinE�e umaniste E�i sociale, E�tiinE�e tehnico-aplicative, sport, arte vizuale E�i muzicA?.

cardura e10, buy medication from india.

Programul Burse de excelenE�A? nu se rezumA? la a acorda o simplA? susE�inere materialA? unui numA?r de tineri care exceleazA? A�ntr-un domeniu sau altul, ci propune un parteneriat al cA?rui principal beneficiar este societatea E�i A�n particular comunitatea dA?mboviE�eanA?.

Prin Programul Burse de ExcelenE�A?, 20 de tineri anual au acces la activitA?E�i de mentorat, prin care au posibilitatea sA?-E�i cristalizeze E�i sA? aprofundeze aspecte ale intereselor lor.

Ei A�nE�iE�i se constituie A�ntr-un grup de oameni cu abilitA?E�i E�i competenE�e diverse care interacE�ioneazA? A�n interior E�i exteriorul grupului lor, care A�ntrA? A�n contact cu valori E�i principii civice precum responsabilitate, altruism, transparenE�A?, bine comun, voluntariat prin intermediul FundaE�iei Comunitare DA?mboviE�a, cu scopul de a crea viitoarea generaE�ie de dA?mboviE�eni mai creativi, mai altruiE�ti, mai preocupaE�i de binele comun.