CE FACEM?

SWIMATHON 2018

Anul acesta la Swimathon TA?rgoviE�te 2018 putem susE�ine: cialis brand name pills to buy.

O E�coalA? de varA? la CA?ndeE�ti – Proiectul se adreseazA? copiilor de la fiecare clasA?A� ( pregA?titoare – clasa a VII-a) care au rA?mA?neri A�n urmA? la A�nvA?E�A?turA? E�i care au nevoie E�i pe timpul verii de o perioadA? antrenantA? de E�coalA? ,,altfela�?.

A�PlecA?m de la ideea cA? fiecare elev este important, fiecare A�nvaE�A? A�n ritmul lui, clasele sunt eterogene, iar noi dorim sA? creE�tem potenE�ialul fiecA?ruia, ne dorim copii A�ncrezA?tori A�n forE�ele lor E�i dornici sA? A�nveE�e. Acestei nevoi i-a rA?spuns alta, aceea de a utiliza potenE�ialul uriaE� pe care A�l are comunitatea prin tinerii studenE�i sau absolvenE�i din CA?ndeE�ti, foE�ti elevi ai E�colii noastre. AceE�tia cunosc foarte bine problemele dintr-o actualA? salA? de clasA? romA?neascA?: eterogenitate, numA?r mic de profesori la clasA?, curriculum A�ncA?rcat…E�i au decis sA? se implice.

Cum? Devenind profesori ,,altfela�? la E?coala de vara de la CA?ndeE�ti. Scopul proiectului este de a creE�te potenE�ialul fiecA?rui copil rA?mas A�n urmA? la A�nvA?E�A?turA?, prin activitA?E�i educative A�n cadrul E?colii de vara – CA?ndeE�ti 2018

Fondul E?tiinE�escu a�� E?tiinE�escu este un program de finanE�are pentru proiecte educaE�ionale care A�ncurajeazA? pasiunea pentru E�tiinE�e E�i tehnologie a copiilor AYi tinerilor A�ntre 6 AYi 19 ani implementat A�n DA?mboviE�a de FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a (FCDB), alA?turi de Romanian – American Foundation AYi partenerii locali precum Universitatea Valahia TA?rgoviE�te, Inspectoratul E?colar JudeE�ean DA?mboviE�a.

Prin acest program FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�a oferA? granturi (finanE�A?ri nerambursabile) pentru proiecte educaE�ionale care stimuleazA? pasiunea pentru E�tiinE�e A�n rA?ndul copiilor AYi tinerilor. Sunt A�ncurajate proiectele creative, inovative care ca temA? centralA? implicarea activA? a elevilor A�n educaA?ia STEM (E�tiinE�A?, tehnologie, inginerie E�i matematicA?).

Proiectele pot ajuta elevii sA? descopere miracolele naturii, sA? arunce o privire A�n viitor, sA? A�nE�eleagA? ce au A�nsemnat descoperirile E�tiinE�ifice pentru omenire E�i ce pot sA? ne aducA? tehnologiile moderne, sA? A�nveE�e cu pasiune E�tiinE�ele exacte, dezvoltA?ndu-AYi abilitA?A?ile necesare generaA?iei de inovatori ai secolului XXI. un program educaE�ional, complementar E�colii, care promoveazA? disciplinele STEM (E?tiinE�A?, Tehnologie, Inginerie, MatematicA?) prin susE�inerea de proiecte inovative, cu impact A�n comunitate (experimente practice, lecE�ii A�n naturA?, proiecte de roboticA?, lecE�ii interactive)

Programul Burse de excelenE�A? – reprezintA? modalitatea prin careA�FundaE�ia ComunitarA? DA?mboviE�aA�transmite un mesaj A�n comunitate: este nevoie de excelenE�A? A�n tot ceea ce facem, iar performanta elevilor trebuie stimulatA?. Cu ajutorul comunitA?E�ii dA?mboviE�ene, bursele merg spre tinerii cu rezultate foarte bune la E�tiinE�e exacte, E�tiinE�e umaniste E�i sociale, E�tiinE�e tehnico-aplicative, sport, arte vizuale E�i muzicA?.

cardura e10, buy medication from india.

Programul Burse de excelenE�A? nu se rezumA? la a acorda o simplA? susE�inere materialA? unui numA?r de tineri care exceleazA? A�ntr-un domeniu sau altul, ci propune un parteneriat al cA?rui principal beneficiar este societatea E�i A�n particular comunitatea dA?mboviE�eanA?.

Prin Programul Burse de ExcelenE�A?, 20 de tineri anual au acces la activitA?E�i de mentorat, prin care au posibilitatea sA?-E�i cristalizeze E�i sA? aprofundeze aspecte ale intereselor lor.

Ei A�nE�iE�i se constituie A�ntr-un grup de oameni cu abilitA?E�i E�i competenE�e diverse care interacE�ioneazA? A�n interior E�i exteriorul grupului lor, care A�ntrA? A�n contact cu valori E�i principii civice precum responsabilitate, altruism, transparenE�A?, bine comun, voluntariat prin intermediul FundaE�iei Comunitare DA?mboviE�a, cu scopul de a crea viitoarea generaE�ie de dA?mboviE�eni mai creativi, mai altruiE�ti, mai preocupaE�i de binele comun.


Fondul E?tiinEi??escuAi??este dezvoltat de cA?treAi??FederaEi??ia FundaEi??iile Comunitare din RomA?niaAi??cu sprijinulAi??Romanian-American Foundation.

order flagyl 500mg online, lexapro without prescriptions.

Obiectivele strategice ale fondului sunt:

  • sA? ofere profesorilor resurse pentru a crea proiecte care sA? facA? Ei??tiinEi??ele mai atractive Ei??i interesante pentru elevi
  • sA? Ai??ncurajeze filantropia individualA? Ei??i sA? aducA? la un loc, Ai??n jurul unui subiect important precum educaEi??ia, o comunitate localA? de suporteri Ei??i oameni de acEi??iune.

La sfA?rEi??itul lui 2014 a fost derulat cu sprijinul RAF un proiect pilot Ai??n patru oraEi??e (BucureEi??ti, Cluj, IaEi??i Ei??i Sibiu), pentru a testa ipoteza cA? FundaEi??iile Comunitare pot fi ai???intermediarulai??? potrivit pentru a dezvolta un program local de granturi destinate proiectelor mici de educaEi??ie STEM. Din ianuarie 2016, programul s-a extins la nivel naEi??ional, fiind deschis pentru toate FundaEi??iile Comunitare.

Fiecare Fond E?tiinEi??escu este realizatAi??de cA?tre FundaEi??ia ComunitarA? Ai??mpreunA? Ei??i Ai??n acord cu parteneri locali, iar granturile sunt acordate educatorilor, organizaEi??iilor neguvernamentale, grupurilor de iniEi??iativA?, persoanelor fizice, studenEi??ilor pentru iniEi??iative locale inovative destinate educaEi??iei Ai??n domeniul Ei??tiinEi??elor.Ai??SuntAi??finanEi??ate Ai??n primul rA?nd proiecte care vizeazA? creEi??terea interesului elevilor pentru Ei??tiintele exacte Ei??i care au ca temA? centralA? implicarea activA? a elevilor.

FundaEi??iile comunitare mobilizeazA? resurse financiare locale de la donatori individuali sau companii, iar grantul acordat de RAF dubleazA? sumele atrase din comunitate.

flaygl online from us pharmacy.

AZn prezent, Fondul E?tiinEi??escu este implementat prin fundaEi??iile comunitare locale Ai??nAi??BucureEi??ti,Ai??Sibiu,Ai??IaEi??i,Ai??Cluj-Napoca,Ai??Oradea,Ai??Tg-MureEi??,Ai??BacA?u,Ai??GalaEi??i,Ai??Prahova,Ai??Odorheiul Secuiesc,Ai??BraEi??ov,Ai??Esara FA?gA?raEi??ului.

Fiecare FundaEi??ie ComunitarA? anunEi??A? pe site-ul propriu calendarul dupA? care se desfA?Ei??oarA? programul. Pe site-ul naEi??ional E?tiinEi??escu vor fi preluate apelurile de proiecte ale fiecA?rei fundaEi??ii, iar peAi??pagina de facebookAi??puteEi??i urmA?ri ce fel de proiecte se realizeazA? Ai??n fiecare comunitate.

*****

AZn fiecare oraEi??,Ai??E?tiinEi??escuAi??aEi??teaptA? proiecte creative Ei??i inovative care sA? facA? pasiunea voastrA? ai???contagioasA?ai??? pentru educaA?ia STEAM (Ei??tiinEi??A?, tehnologie, inginerie, artA? Ei??i matematicA?). Proiectele pe care le propuneEi??i pot ajuta elevii sA? descopere miracolele naturii, sA? arunce o privire Ai??n viitor, sA? Ai??nEi??eleagA? ce au Ai??nsemnat descoperirile Ei??tiinEi??ifice pentru omenire Ei??i ce pot sA? ne aducA? tehnologiile moderne, sA? Ai??nveEi??e cu pasiune Ei??tiinEi??ele exacte, dezvoltA?ndu-AYi abilitA?A?ile necesare generaA?iei de inovatori ai secolului XXI.Ai??FiEi??i parte din povestea lui E?tiinEi??escu!

CERCUL DE DONATORI 2017

FundaEi??ia ComunitarA? DA?mboviEi??a are bucuria de a vA? invita joi, 2 noiembrie 2017, ora 17,00, cea de-a II-a ediEi??ie a Cercului de Donatori DA?mboviEi??a. Unde? AZntr-o atmosferA? caldA?, gazde ne vor fi cei de la Restaurant Uptown.


buy viagra pfizer in australia.

VIZUALIZARE CONȚINUT EXTINS