Cultură, istorie, tradiție, valori autentice

Descriere proiect:

Scopul final 4,000 RON 0 RON
Nevoia/problema căreia îi răspunde proiectul:
Îmbogățirea cunoștințelor despre orizontul cultural și istoric dâmbovițean, a 30 de elevi din Liceul de Arte “Bălașa Doamna”, Târgoviște, care fac parte dintr-un ansamblu vocal. Proiectul își propune realizarea cu acești elevi de excursii de documentare în județul Dâmbovița, pentru identificarea unor elemente de cultură, istorie, a artei tradiționale, a valorilor care tind să se piardă. Scopul proiectului este cunoaşterea, înţelegerea şi aprecierea, de către elevi, a valorilor istorice şi culturale ale județului nostru, dezvoltarea orizontului de cunoaştere, prin îmbinarea noţiunilor de geografie, biologie, istorie, literatură, religie, muzică. Obiective generale: - formarea deprinderilor de observare, de sesizare a aspectelor culturale, istorice; - dezvoltarea capacității de a aprofunda şi de a evalua elementele specifice acestora; - dezvoltarea capacității de a aprecia monumentele istorice şi culturale vizate.
Durata proiectului:
an scolar 2019-2020
Rezultate:
Rezultate: - formarea unui comportament conştient şi activ faţă de cultură, istorie; - dezvoltarea capacităţilor de comportament, de integrare în grup, de cooperare între indivizi. Produse finale: - concurs interdisciplinar (istorie, limba română, religie, arhitectură); - afişe/postere cu imagini desenate de către elevi, privind aspecte ale istoriei şi culturii județului; - portofoliu cu fotografii realizate de către elevi, cu clădiri reprezentative din oraş (muzee, lăcaşe de cult, obiective turistice, case memoriale etc.), precum şi cu informaţii despre județul Dâmbovița, selectate din domeniile istoric, cultural, beletristic; - jurnalul proiectului.
Bugetul necesar pentru implementarea proiectului:
4000
Date de contact a persoanei de legătură:
, , costinpoenaru@yahoo.com
Link:
Numele campaniei de fundraising:
Cultură, istorie, tradiție, valori autentice
Obiectiv financiar campanie:
4000
Activitati campanie
Vor fi desfășurate activități de promovare pe rețelele de socializare, prin promovarea proiectului pe site-ul școlii, prin afișe și mesaje electronice.
Susţine

Ambasadori proiect:

Acest proiect nu are ambasadori

Echipe proiect:

Acest proiect nu are echipe

Susţinători proiect:

Acest proiect nu are susţinători (directi)
Distribuie: